Många gånger är en rescue-hund en hund utan trygghet och utan självkänsla.
Det tar tid för hunden att bli helt trygg. Det tar några dagar för hunden att landa lite. Det är stor skillnad efter en månad, men det tar troligtvis ca 6 månader innan hunden verkligen är trygg med att den ska bo kvar hos dig och litar på ditt omdöme i situationer där den tidigare har känt sig rädd.
När du upplever känslan att "han har varit här för alltid" så betyder det att hunden har anpassat sig bra, men hunden upplever inte samma trygghet och känsla av att "ha bott hos dig för alltid".
Detta är extra viktigt att tänka på med små barn i hemmet och det är viktigt att man alltid lär barn att endast ge hunden uppmärksamhet när hunden söker din uppmärksamhet.
– Låt den vara ifred när den äter.
– Låt den vara ifred när den sover.
Om hunden inte kommer till dig när du ropar på den så vill den vara ifred. Detta måste hela familjen respektera.
Man bör även tänka på att man inte vet vad hunden varit med om tidigare och därför ej bör sätta den i situationer där den känner sig trängd och måste försvara sig.
Barn måste kunna förstå instruktioner och lyda dem för att hunden ska få en bra start.
Har du barn som är under 5 år så är det troligt att vi kommer att säga nej till er familj.
Vi gör undantag om vi vet att hunden tidigare har bott med små barn och att hunden trivdes med det.
Vad innebär det att ta hand om en "rescuehund" från ett annat land?
Om man väljer att ta hand om en omplaceringshund så är det några saker som man bör vara medveten om och ha tänkt igenom.
För att det ska bli bra både för dig och hunden är det viktigt att svara ärligt på några frågor som man måste ställa sig själv:
 • Varför vill du ta hand om en omplaceringshund?
 • Kommer hunden du har sett ut att passa dig och din livssituation?
 • Kommer din livssituation att passa en rescuehund?
 • Har du tid, tålamod och möjlighet att anpassa livet efter en "rescuehund"?
Hundarnas bakgrund
När hunden anländer till Sverige har den en mycket omtumlande tid bakom sig. Vi vet mycket sällan något om hundarnas bakgrund. Även om hundar ofta lever i nuet så har de erfarenheter och minnen som vi kan behöva ta hänsyn till. När vi träffar hundarna så är de antingen upphittade eller dumpade av sin familj.
Många hundar har då suttit på ett dog pound i en miljö där ingenting känns tryggt. Efter den omtumlande tiden i poundet har den varit på ett rescue center eller i ett jourhem i minst 4 veckor. Att anpassa sig och vänja sig vid livet där är en stor omställning för hunden.
Därefter har hunden rest till Sverige med främmande människor och med främmande hundar omkring sig. De har rastats på nya platser utan att veta vad som väntar och lämnas sedan över till dig. För hunden är ni helt nya människor i en helt ny miljö och hunden har ingen aning om vad den får och inte får göra eller vad du förväntar dig av hunden.
Din hund har på kort tid varit med om oerhört mycket och är ofta stressad när den kommer till sitt nya hem.
Första tiden hemma
För att hunden ska kunna landa och känna sig trygg är det viktigt att den första tiden i det nya hemmet präglas av lugn och ro. Låt hunden få möjlighet att lära känna sin nya familj och försök vara hemma mycket så att kontakten sakta men säkert kan byggas upp. Släkt och vänner får vänta lite med att träffa den nya familjemedlemmen. Det viktiga är att hunden får känna samhörighet med sin nya familj och förstå att detta är dess nya flock, att "här hör jag hemma". De flesta hundarna är väldigt sociala och kontaktsökande, glada och tacksamma så detta kan bli en mysig tid tillsammans.
Vad är stress och hur tar det sig uttryck hos en hund?
När hunden kommer till dig har han/hon har varit med om mycket och ALLT är nytt; miljön, hemmet, ni som familj och eventuella regler och rutiner som ni har. All denna förändring gör hunden otrygg och en otrygg hund är stressad. Det är så mycket den inte förstår, och vi kan inte berätta något om framtiden för att göra hunden mer trygg.
Det tar ett tag för hunden att acklimatisera sig till sin nya miljö och i sitt nya liv. Ni måste tillåta er att ge hunden den tid den behöver för att hitta sig själv igen.
För en del individer går det fort medan andra behöver lite mer tid. Hunden behöver inte lära sig allt på en gång!
– Ni ska förhoppningsvis spendera resten av era liv tillsammans!
I de flesta fall visar hunden sin stress endast första kvällen och natten. Den kanske har svårt att komma till ro och vandrar runt. Då brukar det hjälpa att begränsa utrymmet. Låt hunden vara med dig och landa i sin egen takt. Ni kan t.ex. stänga in er i sovrummet tillsammans med hunden. När hunden känner att den har koll på rummet så kommer den att lägga sig ner. Ställ inga krav! Låt hunden komma till dig när den själv vill. När hunden vaknar igen dagen efter så har den ofta redan anpassat sig ganska bra. En del har dock svårt att koppla av och vill hålla koll på alla ljud som kan höras i en lägenhet.
Hundar blir stressade på samma sätt som människor när de känner sig oförmögna att hantera situationer, eller när de inte vet vad de kan förvänta sig. En stressad hund blir lugn och trygg när den känner att den begriper hur saker hänger ihop, när den känner att den kan hantera situationer som den hamnar i. Och att det finns en mening med det som vi och hunden gör tillsammans – att den kan känna sig trygg i sin "vardag".
Därför är rutiner, konsekvens och en lugn, trygg miljö jätteviktiga faktorer när en hund utsätts för stora förändringar. En hund mår bra när den förstår sin nya situation.
Tänk på följande
 • Rutiner! Så att hunden vet vad den kan förvänta sig:
  Gör allt i samma ordning, utfodring, gå samma promenader varje dag och på ungefär samma tider.
 • Var konsekvent! De regler som gäller idag gäller även imorgon. Inga nya regler kommer till. Får hunden vara i sängen så får hunden alltid vara i sängen. Det gäller även soffan.
 • Se till att hunden får rätt mängd mat.
 • Ställ inte krav på hunden. Att försöka lära en hund att göra något som den inte kan ställer krav på hunden som den kan uppleva som jobbigt och det är frustrerande för hunden att inte förstå vad du vill att den ska göra. Ha alltid godis med dig och belöna saker som hunden gör spontant. T.ex. att hunden tittar på dig.
 • Undvik obehag och korrigeringar – uppmuntra och belöna rätt beteenden som hunden gör själv.
 • Lämna inte hunden om den inte klarar ensamheten bra. Det gäller även hemma. Låt hunden vara där du är.
 • Undvik barn, katter, ev. även trafik och annat som beter sig på ett sätt som hunden inte är van vid eller som hunden inte kan förutse.
 • Undvik alla lekar som får upp adrenalinet i kroppen, t.ex. jakt- och kamplekar som gör att hunden går upp i varv.
 • Ge hunden saker att tugga på, t.ex. tuggben och märgben.
 • Låt hunden använda nosen, söka och hitta saker. Gör det inte för svårt. Det viktiga är att hunden lyckas.
Jämförelse
För att förstå det som hunden upplever så kan det vara bra att sätta sig in i samma situation – att du flyttar till ett annat land där du inte förstår språket. Ingen kan förklara för dig vilka regler som gäller eller vad du bör göra. Andra dagen i det nya landet kommer du till ett nytt jobb och förväntas prestera och leverera men vet inte riktigt vad du förväntas göra, hur det ska presenteras eller när det ska vara gjort.
Du vet inte ens vad man har för lunchrutiner, eller hur man tar sig till jobbet, eller när du förväntas vara där. Troligtvis upplever du ganska mycket stress.
I den här situationen så uppskattar man att omgivningen har samma rutiner varje dag. Man kommer till jobbet samma tid, man fikar och äter lunch samma tid. Ingen ställer orimliga krav på att man ska kunna eller förstå saker som man inte förstår. Om du gör fel så får du inte kritik eller korrigering, utan vänlig vägledning om hur man vill att du ska agera. Då får du ett sammanhang och en förståelse, och för varje pusselbit som faller på plats så upplever du mer trygghet och mindre stress.
Undvik konflikter
Relationen mellan dig och din hund har ingenting att vinna på konflikter. Uppmuntra hunden att göra det du vill att den ska göra, men försök att undvika att konfrontera din hund om den gör fel. Det handlar om att bygga upp en tillitsfull och trygg relation och konflikter skapar otrygghet. Kan du avleda istället, eller visa hunden en annan väg och berömma det beteendet, så välj alltid det alternativet istället för konflikt. Hunden har mycket att anpassa sig efter när allt är nytt!
Man kan aldrig vinna i en konflikt med en hund. Antingen förlorar du i respekt eller i förtroende. Hur du än gör så förlorar du! Den gyllene regeln för en bra relation med din hund är att undvika konflikter och se till att din hund har förutsättningar och motivation att göra rätt. Och berömma varje gång din hund gör rätt.
Made on
Tilda